Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo

Thứ Bảy, 07/09/2019, 01:14 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo


V/v kiểm kê, xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Treo dây mạch 02 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10-9-2019 (có giấy mời cụ thể).


2. Đối tượng kiểm kê: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong ranh giới bị ảnh hưởng của dự án.


3. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng và tạo điều kiện phối hợp với Tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất bị ảnh hưởng, hộ khẩu, chứng minh nhân dân.


4. Sau thời gian Kiểm kê các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.
 

.

các thông tin tiện ích