Thông báo kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi để thực hiện công trình Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Thứ Ba, 27/08/2019, 22:37 [GMT+7]

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi để thực hiện công trình Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. Địa điểm: Xã Diên Hòa, xã Diên Tân, xã Diên Phú, xã Diên Lộc, xã Diên Điền, xã Diên Sơn; xã diên Lâm, xã Diên Thọ và xã Suối Tiên huyện Diên Khánh.
            
Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể gồm:


- Xã Diên Lộc: Thửa số 31 tờ bản đồ lâm nghiệp số 01 năm 2003; Loại đất RSX.


- Xã Diên Thọ:


+ Thửa 527, tờ bản đồ địa chính số 07; loại đất ONT.


+ Thửa 295; 396; 449, tờ bản đồ lâm nghiệp số 01; loại đất: RSX.


+ Thửa 848, tờ bản đồ địa chính số 24; loại đất RSX.


- Xã Diên Lâm:


+ Thửa 585, tờ bản đồ lâm nghiệp số 03; Loại đất RXS.


+ Thửa 225, tờ bản đồ lâm nghiệp số 03; loại đất RSX.


- Xã Suối Tiên:


+ Thửa số 84 tờ bản đồ địa chính số 07; Loại đất: CLN.


+ Thửa số 81; 83; 58; 189 tờ bản đồ địa chính số 07; Loại đất: BHK.


+ Thửa số 22; 23; tờ bản đồ địa chính số 03; Loại đất: BHK.


+ Thửa số 07; 75; 139 tờ bản đồ lâm nghiệp số 01; Loại đất: RSX.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất liên hệ đến tại:  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh; địa chỉ: số 87 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh; ( Gặp đồng chí Nhật Tân - SĐT:034.741.9778) trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2019 để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC dự án sẽ tiến hành thủ tục kiểm kê đất vắng chủ và thu hồi đất theo quy định. Mọi thắc mắc và khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.
 

.

các thông tin tiện ích