Thông báo của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thứ Sáu, 02/08/2019, 23:16 [GMT+7]

HỘI ĐỒNG BT, HT, TĐC DỰ ÁN ĐẬP NGĂN MẶN TRÊN SÔNG CÁI, P. NGỌC HIỆP, TP. NHA TRANG THÔNG BÁO:


Để xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án Đập ngăn mặn trên sống Cái, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo kế hoạch kiểm kê như sau:


1. Thời gian thực hiện kiểm kê: Từ ngày 12-8-2019.


2. Đối tượng kiểm kê: Tất cả các tổ chức. hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3. Thành phần tham gia kiểm kê: Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


4. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ; cung cấp các loại giấy tờ (photo công chứng) có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân…vì đây là căn cứ để xét tính pháp lý về bồi thường, hỗ trợ nhà, đất và chính sách tái định cư.


5. UBND P.Ngọc Hiệp niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND phường và thông báo rộng rãi trên hệ thống đài phát thanh của phường; Thông báo cụ thể đến từng đối tượng thu hồi đất không được trồng trọt cây hàng năm, cây lâu năm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời có kế hoạch tháo dỡ, di dời trên phần đất thu hồi để thực hiện dự án.


6. Sau thời gian Thông báo kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích