UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất

Thứ Ba, 16/07/2019, 22:33 [GMT+7]

Thông báo

UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất số 887/TB-UBND ngày 05/6/2019 và thông báo số 158/HĐBT ngày 12/7/2019 việc di dời mồ mả để thực hiện Dự án Kè chống sạt lở khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang:


1. Lý do thu hồi đất: thực hiện Dự án Kè chống sạt lở khu vực Núi Sạn


2. Địa điểm thực hiện dự án: khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.


3. Thời gian thực hiện: Năm 2019.


4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.


5. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang (Ban QLDA các CTXD Nha Trang là cơ quan đầu mối).


6. Hiện tại trong khu vực Khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước thuộc phạm vi dự án có một số ngôi mộ phải di dời. Cụ thể như sau:


- 06 phần mộ đất không có bia, không rõ tên tuổi, địa chỉ.


- 04 phần mộ đất có bia, cụ thể:


+ Phần mộ Trương Hòa, sinh 1920, phường Vĩnh Phước. Không rõ năm mất.


+ Phần mộ Đặng Hiệp, sinh 1919, Ninh Ích, Ninh Hòa. Tử 12.9.(Nhâm Tý)


+ Phần mộ Đặng T.K. Cúc, sinh 3-5 ÂL. Không rõ năm mất.


+ Phần mộ Huỳnh Thị Hiên, sinh 10.4.1905, Vĩnh Phước. Tử: 06.10. Ất Sửu.


7. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà, đất trong phạm vi dự án và ai là thân nhân các ngôi mộ nói trên liên hệ với Ban QLDA các CTXD Nha Trang (số 139 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang) hoặc trụ sở UBND phường Vĩnh Phước, 114 đường 2/4, thành phố Nha Trang để thực hiện kê khai, di dời để làm cơ sở cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.. Số điện thoại liên hệ: 0935.978.276 (ô. Khương) hoặc 0777.405.328 (ô. Hải)


Thời gian thực hiện kê khai, di dời: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/8/2019.


Nếu quá thời hạn nêu trên, nếu không có người kê khai UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và di dời những ngôi mộ nói trên theo quy định của pháp luật.
    

 

.

các thông tin tiện ích