UBND thành phố Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 10/07/2019, 20:58 [GMT+7]

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO


Thực hiện dự án Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật thao trường huấn luyện cấp xã, phường của lực lượng vũ trang TP. Nha Trang theo Thông báo số 893/TB-UBND ngày 21/8/2017 và Thông báo số 424/TB-UBND ngày 10/5/2018 của UBND TP. Nha Trang.


Trung tâm Phát triển quỹ đất kính đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là người thân của phần mộ trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai thông tin, nộp giấy tờ liên quan về phần mộ của người thân tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (9A Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang), UBND xã Phước Đồng trước ngày 17/7/2019 để Trung tâm có cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ. Nếu sau thời gian nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không cung cấp hồ sơ, Trung tâm sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.


 

.

các thông tin tiện ích