Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Hai, 15/07/2019, 23:17 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 423, tờ bản đồ số 3, diện tích 512m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, theo GCN QSDĐ số phát hành AB 355764 cấp ngày 18-11-2005 giữa bà Hoàng Thị Tin, địa chỉ thường trú trước đâythôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc với ông Nguyễn Thanh Phúc, địa chỉ thường trú: thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc theo giấy bán đất (viết tay) ngày 4-12-2005. Mọi thắc mắc khiếu nại liên quan đến thửa đất trên xin gửi đến UBND xã Cam An Bắc để được giải quyết. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được đăng báo, nếu không có khiếu nại nào thì UBND xã Cam An Bắc sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Thanh Phúc theo quy định.
 

.

các thông tin tiện ích