10:07, 16/07/2019

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 650, tờ bản đồ số 5, diện tích 515,4m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, theo GCN QSDĐ số phát hành AP979980 cấp ngày 3/9/2019 giữa bà Nguyễn Thị Bân, địa chỉ thường trú trước đâythôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc với ông Bùi Huy Trung, địa chỉ thường trú: thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc theo giấy sang nhượng (viết tay) ngày 4/1/2010.

THÔNG BÁO


Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 650, tờ bản đồ số 5, diện tích 515,4m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, theo GCN QSDĐ số phát hành AP979980 cấp ngày 3/9/2019 giữa bà Nguyễn Thị Bân, địa chỉ thường trú trước đâythôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc với ông Bùi Huy Trung, địa chỉ thường trú: thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc theo giấy sang nhượng (viết tay) ngày 4/1/2010. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến thửa đất trên xin gửi đến UBND xã Cam An Bắc để được giải quyết. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được đăng báo, nếu không có khiếu nại nào thì UBND xã Cam An Bắc sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp GCN QSDĐ cho ông Bùi Huy Trungtheo quy định.