02:03, 24/03/2023

Thư mời chào giá cạnh tranh dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC.

Để đảm bảo công tác bảo trì hệ thống PCCC tại chung cư thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của Luật PCCC; Ban Quản trị chung cư CT1 Đường Sắt Nha Trang kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đăng ký tham gia dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC hàng năm tại chung cư.

Thư mời chào giá cạnh tranh dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC.


Để đảm bảo công tác bảo trì hệ thống PCCC tại chung cư thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của Luật PCCC; Ban Quản trị chung cư CT1 Đường Sắt Nha Trang kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đăng ký tham gia dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC hàng năm tại chung cư.


Hồ sơ năng lực và đề xuất dịch vụ xin được gửi về Ban Quản trị chung cư CT1 Đường Sắt Nha Trang, Lô CT1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với TBQT Vũ Hồng Thái - Điện thoại: 0919115134 hoặc PBQT Trần Chí Linh - Điện thoại: 0931633878.


Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 05/4/2023.