10:03, 16/03/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo tìm nhà thầu cung cấp bìa và hộp lưu trữ

Về việc mời chào giá gói thầu Cung cấp bìa và hộp đựng hồ sơ lưu trữ cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tìm nhà thầu cung cấp bìa và hộp lưu trữ với yêu cầu như sau:

 

CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc mời chào giá gói thầu Cung cấp bìa và hộp đựng hồ sơ lưu trữ cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tìm nhà thầu cung cấp bìa và hộp lưu trữ với yêu cầu như sau:
 


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị cung cấp có nhu cầu báo giá về gói thầu nêu trên qua đường bưu điện.


. Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư : “ Báo giá bìa và hộp lưu trữ”


.Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 24/03/2023 tính theo dấu bưu điện.


. Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại liên hệ: 0258.3824371