10:03, 08/03/2023

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thông báo bán đấu giá

1. Gỗ cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: K7/TK141, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 64,65 ha. Giá khởi điểm 7.111.500.000 đồng. Tiền đặt trước 1.422.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thông báo bán đấu giá

1. Gỗ cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: K7/TK141, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 64,65 ha. Giá khởi điểm 7.111.500.000 đồng. Tiền đặt trước 1.422.000.000 đồng.


2. Gỗ cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: K1, 2/TK152, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 5,7 ha. Giá khởi điểm 627.000.000 đồng. Tiền đặt trước 125.000.000 đồng.


3. Gỗ cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: K4, 5/TK152, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.


Diện tích 50,2 ha. Giá khởi điểm 5.522.000.000 đồng. Tiền đặt trước 1.104.000.000 đồng.


Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc từ ngày 09/03/2023 đến 17/03/2022. Thời gian xem tài sản: từ ngày 13 - 16/03/2023. Thời gian và địa điểm đấu giá: ngày 21/03/2022 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, địa chỉ: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ Công ty: ĐT 0258 - 6501567