09:03, 05/03/2023

Thông báo mời chào giá

Gói thầu trang bị Bảng thông tin điện tử của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức mời chào giá gói thầu trang bị Bảng thông tin điện tử của Công ty. Đề nghị Quý đơn vị quan tâm và gửi báo giá theo các yêu cầu sau:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu trang bị Bảng thông tin điện tử của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức mời chào giá gói thầu trang bị Bảng thông tin điện tử của Công ty. Đề nghị Quý đơn vị quan tâm và gửi báo giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá


Quy cách tiêu chuẩn sản phẩm chi tiết vui lòng xem trên website: http://www.xosokhanhhoa.com.vn


2. Hình thức, thời gian mời thầu và mở thầu


2.1 Các đơn vị dự thầu tham gia dưới hình thức gửi thư chào giá cạnh tranh.


- Nơi nhận: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa;


- Địa chỉ: số 03 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


2.2 Thời gian đóng thầu: trước 17 giờ 00’ ngày 07/03/2023.


2.3 Thời gian mở thầu: 15 giờ 00’ ngày 08/03/2023.


2.4 Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về sản phẩm cung cấp.


2.5 Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, SĐT: 0258 3562310 - Bà Nguyễn Thị Hà Trang, SĐT: 0936 393839