05:03, 04/03/2023

Cục Thuế thông báo về việc mời chào giá gói thầu Mua máy bơm cho Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.

Cục Thuế thông báo


 

 

Cục Thuế thông báo


Về việc mời chào giá gói thầu Mua máy bơm cho Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua máy bơm và các phụ kiện đính kèm với yêu cầu như sau:

 


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị cung cấp có nhu cầu báo giá về gói thầu nêu trên qua đường bưu điện.


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư : “ Báo giá máy bơm”.


Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 10/03/2023 tính theo dấu bưu điện.


Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.