08:02, 17/02/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023".

Thông báo mời chào giá


V/v: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1.Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Vui lòng truy cập đường link sau: https://
www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-baomoi-chao-gia-v-v-cung-cap-vat-tu-phuc-vu-bao-duong-dinh-ky-trangthiet-bi-ky-thuat-phuong-tien-cua-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranhnam-2023


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 17 tháng 02 năm 2023


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.


- Người liên hệ: Trần Văn Đông - Phòng Kỹ thuật hạ tầng


- SĐT: 090 354 5082


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.