10:12, 23/12/2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: Trang bị máy chủ dùng lưu trữ văn bản nội bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2022
 

Gói thầu: Trang bị máy chủ dùng lưu trữ văn bản nội bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2022
 
Thanh tra tỉnh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị máy chủ dùng lưu trữ văn bản nội bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
 
- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa - 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 24/12/2022 đến 30/12/2022.
 
- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh, số điện 
thoại: 0915788489).
 
- Thời điểm đóng thầu: 30/12/2022.
 
- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 30/12/2022 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.
 
Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0258.3527135.
 
Kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).