11:12, 12/12/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo chào giá

V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-con-trung-chuot-nam-2023-tai-canghkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Ngày 13 tháng 12 năm 2022


- Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 9 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


+ Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


+ Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Người liên hệ:


* Phòng Kỹ thuật hạ tầng (Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó trưởng phòng Kỹ thuật hạ tầng - Tel: 091.734.1299)


* Phòng Kế hoạch tài chính (Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch - Tel: 098.3735.799)


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 04 năm


- Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại các khu vực cửa khẩu, khu vực hạn chế theo quy định của pháp luật.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với thời gian thực hiện 12 tháng về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột mà đơn vị cung cấp đã hoàn thành toàn bộ với giá trị tối thiểu ≥ 175 triệu đồng.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.