10:12, 11/12/2022

Thông báo mời chào giá về việc Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 - Cảng HKQT Cam Ranh

V/v: Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 - Cảng HKQT Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 - Cảng HKQT Cam Ranh".


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 - Cảng HKQT Cam Ranh


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:


(https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chaogia-v-v-bao-duong-son-tin-hieu-san-do-tau-bay-khu-vuc-cac-vi-tri-do-so-31-32-33-34-38-39-40-41-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: Trước 9h00 ngày 15 tháng 12 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ Thuật Hạ Tầng. Tel: 0986.237.985


- Người liên hệ: Ông Phạm Đình Tuynh - Tổ trưởng Tổ Bảo trì hạ tầng - Phòng Kỹ thuật hạ tầng.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp, Quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 04 năm.


- Có chức năng cung cấp các các sản phẩm sơn giao thông và các vật tư đi cùng để phục vụ việc sơn bảo dưỡng giao thông.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành (gửi kèm theo bản sao y bản chính hợp đồng tương tự và hóa đơn VAT để chứng minh).


- Có cam kết cung cấp vật tư đáp ứng các yêu cầu về quy mô và chất lượng hàng hóa theo quy định.