11:02, 19/02/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

V/v: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm
https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian thông báo chào giá: Lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 02 năm 2023 đến 9 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2023.


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2023.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.


- Tel: 0974.009.418


- Người liên hệ: Ông Võ Đức Nam


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.


- Giấy chứng nhận ủy quyền/ chính hãng của York.


- Cung cấp báo cáo tài chính năm 2021.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.