05:03, 04/03/2023

Cục Thuế thông báo về việc mời chào giá gói thầu Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô năm 2023 với một số yêu cầu như sau:

1. Số lượng xe ô tô: 04 xe (chi tiết thông tin xe tại Mục Thông báo website: https://khanhhoa.gdt.gov.vn)

Cục Thuế thông báo


Về việc mời chào giá gói thầu Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2023


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô năm 2023 với một số yêu cầu như sau:


1. Số lượng xe ô tô: 04 xe (chi tiết thông tin xe tại Mục Thông báo website: https://khanhhoa.gdt.gov.vn)


2. Loại bảo hiểm


- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của - Bảo hiểm mới thay cũ.


Chủ xe đối với người thứ ba - Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa.


- Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe - Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện


- Bảo hiểm vật chất xe tượng thủy kích.


3. Thời gian bảo hiểm: 01/4/2023 đến 31/3/2024.


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị cung cấp có nhu cầu báo giá về gói thầu nêu trên qua đường bưu điện.


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư : “ Báo giá bảo hiểm xe”.


Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 10/03/2023 tính theo dấu bưu điện.


Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.