10:03, 15/03/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà thông báo mời chào giá gói thầu In bì thư và giấy khen

Về việc mời chào giá gói thầu In bì thư và giấy khen cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu in ấn với yêu cầu như sau:

 

CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc mời chào giá gói thầu In bì thư và giấy khen cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu in ấn với yêu cầu như sau:

 


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị cung cấp có nhu cầu báo giá về gói thầu nêu trên qua đường bưu điện.


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “ Báo giá in ấn”


Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 20/03/2023 tính theo dấu bưu điện.


Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.