10:03, 21/03/2023

Cục Thuế thông báo Mời chào giá gói thầu Mua Bảo hiểm tài sản cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà có nhu cầu mua bảo hiểm tài sản với một số yêu cầu như sau:

...