10:04, 28/04/2020

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: UBND Phường Vĩnh Thọ.


 

Thông báo mời thầu


V/v Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera tại Phường Vĩnh Thọ


Kính Gửi: Các nhà thầu chào hàng cạnh tranh


1. Tên bên mời thầu: UBND Phường Vĩnh Thọ.


2. Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera tại Phường Vĩnh Thọ


- Loại gói thầu: Đấu thầu mua sắm trọn gói


- Giá gói thầu: 680.000.000 VNĐ


- Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera


3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu theo địa bàn phụ trách.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ


6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 29/04/2020 đến trước 8 giờ 30 ngày 05/05/2020


7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND Phường Vĩnh Thọ. Địa chỉ: 02 Trần Kim Hùng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 02583 873586


8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 05/05/2020


9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 ngày 05/05/2020


UBND Phường Vĩnh Thọ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian quy định và địa điểm nêu trên.