10:03, 02/03/2020

Thông báo đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


2, Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;


3, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 27/03/2020

Thông báo đấu giá tài sản


1, Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Phú Yên.


Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


2, Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;


3, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 27/03/2020

- Tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


4, Tên tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm, gồm: Tàu vỏ thép Xuân Thành 1, số đăng ký: PY - 99999-TS, ký hiệu máy chính: DOOSAN-V222TLM, số máy: 511079, công suất: 800HP và trang thiết bị, ngư lưới cụ. Giá khởi điểm: 2.627.551.044 đồng.


5, Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/02/2020 đến 16 giờ 00, ngày 24/03/2020 - Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên; Điện thoại: 0257.3843937).