11:02, 18/02/2020

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá rộng rãi

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2020 tại nhà ga hành khách T1 – Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh".

 

Thông báo mời chào giá


V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2020 tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2020 tại nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với dịch vụ vui lòng truy cập link sau:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanhnghiep/cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-moi-mot-nam-2020-tai-nha-gahanh-khach-t1-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: 9 h 00 ngày 21 tháng 02 năm 2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kế hoạch tài chính; - Tel: 098.3735.799


- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh – Chuyên viên Kế hoạch.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt cho các Chi nhánh Cảng hàng không, sân bay trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.