10:01, 16/01/2020

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá

Nhà máy chế biến hạt điều: Nhà xưởng: 4.601,7 m2. Văn phòng: 2.667,3 m2.


Diện tích đất: 29.869,5 m2. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn: Đến hết ngày 03/12/2024.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa


Thông báo đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ 1572/2011/TĐ.BĐ, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Nhà máy chế biến hạt điều: Nhà xưởng: 4.601,7 m2. Văn phòng: 2.667,3 m2.


Diện tích đất: 29.869,5 m2. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn: Đến hết ngày 03/12/2024.


Giá khởi điểm: 11.776.532.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) . Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng.


Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Khánh Hòa.


Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 03/02/2020 tại Trung tâm.


Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/01/2020 đến 16 giờ ngày 30/01/2020 (trong giờ hành chính), người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm để mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.


Địa chỉ liên hệ: 77 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa, ĐT: 0258.3829213.