10:12, 17/12/2019

Thông báo bán đấu giá nguyên lô 03 xe ô tô

Trung tâm giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa bán dấu giá nguyên lô 03 xe ô tô như sau:


-    01 xe ô tô tải 3,5 tấn hiệu Miitsubishi biển số 79C -  082.99 sản xuất năm 1995.


-    01 xe ô tô tải 1,4 tấn hiệu KIA biển số 79C -  015.08 sản xuất năm 2002.


-    01 xe ô tô khách 30 chỗ hiệu TRANSICO biển số 79B- 002.73 sản xuất năm 2003.

Thông báo Về việc bán đấu giá nguyên lô 03 xe ô tô


Trung tâm giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa bán dấu giá nguyên lô 03 xe ô tô như sau:


-    01 xe ô tô tải 3,5 tấn hiệu Miitsubishi biển số 79C -  082.99 sản xuất năm 1995.


-    01 xe ô tô tải 1,4 tấn hiệu KIA biển số 79C -  015.08 sản xuất năm 2002.


-    01 xe ô tô khách 30 chỗ hiệu TRANSICO biển số 79B- 002.73 sản xuất năm 2003.


Tổng giá khởi điểm 03 xe: 195.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng).


Trung tâm bán hồ sơ và xem xe từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 24, 25 và 26/12/2019 tại phòng Kế toán, địa chỉ thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0258.2245770; Di động: 0993575554 (trong giờ làm việc) để được biết thêm.