09:12, 11/12/2019

Ủy Ban Nhân Dân Phường Phương Sơn thông báo mời thầu

1.Tên bên mời thầu :  Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phương Sơn.


2. Gói thầu : Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera tại Phường Phương Sơn


-    Loại gói thầu : Đấu thầu mua sắm trọn gói


-    Giá gói thầu   : 300.000.000 VNĐ


-    Nội dung chính của gói thầu : Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera 

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1.Tên bên mời thầu :  Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phương Sơn.


2. Gói thầu : Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera tại Phường Phương Sơn


-    Loại gói thầu : Đấu thầu mua sắm trọn gói


-    Giá gói thầu   : 300.000.000 VNĐ


-    Nội dung chính của gói thầu : Đầu tư trang thiết bị và lắp đặt Camera


3.    Nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu theo địa bàn phụ trách.


4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh


5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn  01 túi hồ sơ


6.    Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 11/12/2019 đến trước 8 giờ 30 ngày 14/12/2019.


7.    Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phương Sơn. Địa chỉ: 38 đường 23/10, phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258 3822603


8.    Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 14/12/2019


9.    Thời điểm mở thầu: 8 giờ 45 ngày 14/12/2019


Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phương Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian quy định và địa điểm nêu trên.