10:12, 18/12/2019

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện,mạng nhà làm việc văn phòng Cảng hàng không quốc tế
Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện,mạng nhà làm việc văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

Thông báo mời chào giá


V/v: Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện,mạng nhà làm việc văn phòng Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện,mạng nhà làm việc văn phòng Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Truy cập link bên dưới:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thong-bao-moi-chao-gia-v-vsua-chua-cai-tao-he-thong-dien-mang-nha-lam-viec-van-phong-cang-hkqt-cam-ranh


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 h 00 ngày 23 tháng 12 năm 2019


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật. - Tel: 0944.800.969


Người liên hệ: Ông Đinh Nguyễn Nam Khánh – Nhân viên kỹ thuật.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.