10:03, 05/03/2020

Thông báo mời thầu

Về việc đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa UBND phường Phước Hòa chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa".

Thông báo mời thầu


Về việc đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa UBND P. Phước Hòa chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa”.


1. Tên bên mời thầu: UBND P. Phước Hòa


2. Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa.


- Loại gói thầu: Đấu thầu mua sắm trọn gói. - Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ


- Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh.


3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu theo địa bàn phụ trách.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh.


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.


6. Thời gian nhận hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 9/3/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 12/3/2020 (giờ làm việc hành chính).


7. Địa điểm nhận hồ sơ mời thầu: UBND P. Phước Hòa


Địa chỉ: 15 đường Nhị Hà, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3 873586


8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 12/3/2020


9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 13/3/2020


UBND P. Phước Hòa kính mời các nhà thầu đăng ký tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.