10:03, 12/03/2020

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 29 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 29 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Đất ở đô thị, diện tích: 83,44 m2. Nhà 3 tầng. Tổng diện tích sử dụng: 136,54 m2. Diện tích xây dựng: 75,48 m2. Đã được cấp Giấy CNQSH nhà ở và QSD đất ở.
 
Giá khởi điểm: 6.470.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 647.000.000 đồng.
 
Người có tài sản: Ông Phạm Tấn Minh.
 
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2020 tại Trung tâm.
 
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/3/2020  đến 16 giờ ngày 26/3/2020 (trong giờ hành chính), người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm để mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.
 
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, 77 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa, ĐT: 0258.3829213 hoặc ông Minh – ĐT: 0914024123.