Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Năm, 28/02/2019, 21:52 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1.    Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa


2.    Tên gói thầu: In biểu mẫu, giấy tờ chuyên môn năm 2019


-    Giá gói thầu: 302.000.000 đồng


-    Nội dung chính của gói thầu: In biểu mẫu, giấy tờ chuyên môn năm 2019


3.    Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu sự nghiệp.


4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ


6.    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 5/3/2019 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 12/3/2019.


7.    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


8.    Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


9.    Số điện thoại: 0258 3670 197.


10.    Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).


11.    Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút ngày 12/3/2019


12.    Thời điểm mở thầu: 16 giờ ngày 12/3/2019.


Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích