Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh thông báo tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất các điểm dân cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh năm 2019.

Thứ Sáu, 15/02/2019, 00:40 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Về việc chào gói thầu để lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ

các điểm dân cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh năm 2019.

*Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh có kế hoạch tổ chức đấu giá QSDĐ các điểm dân cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh năm 2019, giá trị gói thầu dịch vụ tổ chức đấu giá như sau:

 

Giá trị QSD đất theo  giá khởi điểm/hợp đồng

Giá gói thầu dịch vụ tổ chức đấu giá

  Từ trên 05 tỷ đổng đến 10 tỷ đồng

 Theo quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/ 2017 của Bộ trưởng BTC

 

* Thời hạn nhận chào thầu: đến 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2019.

* Thời hạn mở gói thầu: Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 25/02/2019.

Kính mời các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có đủ năng lực tham gia và gửi chào giá về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. ĐC: 473 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. ĐT: (0258)3913268.

.

các thông tin tiện ích