Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang thông báo đấu thầu

Thứ Ba, 22/01/2019, 22:13 [GMT+7]

Thông báo mời thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang tổ chức đấu thầu Gói thầu số 07: Thi công cửa nhận nước; hầm chính; hầm phụ 1; hầm phụ 2; tháp điều áp; nhà van. Mục: Thi công Phần ngầm hầm chính từ K0+650 đến K4+071; tháp điều áp; nhà van và hầm phụ 1, hầm phụ 2.


Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.


Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:


Công ty Cổ Phần Khai thác Thủy điện Sông Giang


Số 43 - Đường Lam Sơn - P.Phước Hòa -TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3870535            Fax: 0258.3871131


Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 22tháng 01 năm 2019  (trong giờ làm việc hành chính).


Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang địa chỉ: Số 43 - ĐườngLam Sơn - P.Phước Hòa -TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòachậm nhất trước 08giờ (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 02năm 2019.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8giờ (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 02năm 2019, tại Công ty Cổ phầnKhai thác Thủy điện Sông Giang.


Công ty Cổ phầnKhai thác Thủy điện Sông Giang kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


    
                    
 

.

các thông tin tiện ích