Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Ba, 25/12/2018, 21:50 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.


    - Tên Gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt vật tư, thiết bị, Công trình: Hệ thống Xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày đêm.


    - Địa điểm xây dựng: Thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Loại gói thầu: Hỗn hợp.


- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.


     - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt vật tư, thiết bị Hệ thống Xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày đêm.


    - Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h30 ngày 02/01/2019 đến trước 08h30 ngày 14/01/2019. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00. Buổi chiều từ 13h00 đến 15h30.


- Giá bán 01 bộ HSMT    : 2.000.000 đồng.


- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (bằng thư bảo lãnh Ngân hàng).


- Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 14/01/2019.


- Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 14/01/2019.


- Nơi phát hành HSMT, tiếp nhận HSDT, đóng và mở thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  

                                                                                         
 

.

các thông tin tiện ích