Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Năm, 13/12/2018, 22:46 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MTV
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 28/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn để tiếp tục bán đấu giá cổ phần thoái hết vốn của Tổng Công ty Khánh Việt -  Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty Cổ Phần Khánh Tân).

 

 1. Tổ chức phát hành:CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

        Địa chỉ: Thôn Buôn Lác, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 

        Điện thoại: (0258) 3602 695                                           Fax: (0258) 3848 777

 1. Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn; Mua bán lợn giống, lợn thịt; Chế biến thực phẩm từ lợn; Kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thúy, tinh lợn.       
 2. Vốn điều lệ:15.036.450.000 đồng
 3. Vốn góp của Tổng Công ty Khánh Việt–Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân: 802.740.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếm tỷ lệ 5,34% vốn điều lệ của CTCP Khánh Tân
 4. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh (Vietinbank Securities) ban hành
 5. Tổ chức tư vấn:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 6. Cổ phần bán đấu giá:
 • Loại cổ phần:                   cổ phần phổ thông                   - Số lượng cổ phần bán đấu giá:              80.274cổ phần
 • Mệnh giá:                        10.000 đồng/cổ phần               - Giá khởi điểm:                                      18.400đồng/cổ phần
 • Bước giá:                         100 đồng                                 - Bước khối lượng:                                  100 cổ phần
 1. Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 • Thời gian:  Từ ngày 14/12/2018đến trước 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2018
 • Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam và các Chi nhánh của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.
 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá:14 giờ 00 phútngày04/01/2019tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ ngày 04/01/2019đến ngày 10/01/2019
 2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:từ ngày 04/01/2019đến ngày 10/01/2019

Lưu ý:

 • Thời gian thực hiện là: sáng từ 8h00’– 11h30’, chiều từ 13h00’– 16h00’các ngày làm việc trong tuần.
 • Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.khatoco.com, www.cts.vn, www.khanhtan.khatoco.com
.

các thông tin tiện ích