Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa thông báo chào hàng

Thứ Năm, 15/11/2018, 23:14 [GMT+7]

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG


Bên mời thầu: Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa.


Tên gói thầu: Mua sắm công cụ A2, Quân trang


Hình thức mua sắm: Trọn gói thầu


Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 16/11/2018 - 21/11/2018


Nơi bán và tìm hiểu hồ sơ yêu cầu: Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố Vạn Thiện, P. Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3635439


Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ ngày 23/11/2018.


Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 24/11/2018.


Lệ phí tham gia: 400.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.


Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa,địa chỉ: Tổ dân phố Vạn Thiện, P. Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3635439.

 

.

các thông tin tiện ích