Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Ba, 13/11/2018, 22:38 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh như sau:


-    Gói thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa cơ quan Trung Tâm Nông nghiệp Công nghệ cao (bị thiệt hại do bão số 12 gây ra).


-    Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.


-    Thời gian bán HSYC: Từ 7h30, ngày  13/11/2018 đến trước 14h30, ngày  20/11/2018 (trong giờ làm việc hành chính).


-    Địa điểm bán HSYC và nhận HSĐX: Văn phòng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa – Địa chỉ: Tân Xương 1, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa, điện thoại: (0258) 3740202-3740285.


-    Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn).


-    Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 20/11/2018.


-    Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (hai mươi lăm triệu đồng chẵn) do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm.


Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

.

các thông tin tiện ích