Thông báo bán đấu giá

Thứ Năm, 08/11/2018, 22:01 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CAM RANH

 

 
 

1.       Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CAM RANH

 

2.      Địa chỉ:                                       70 Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Lợi, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa

 

3.      Điện thoại:                                    (0258) 3854 310       Fax :  (0258) 3855 510

 

4.      Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình công ích; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan,...

 

5.      Vốn điều lệ:                                18.018.000.000 đồng, tương ứng với 1.801.800 cổ phần

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nắm giữ: 857.259 cổ phần. 

 

6.      Mệnh giá cổ phần                                  10.000 đồng/cổ phần

 

7.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 208.648 cổ phần

 

8.      Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông

 

9.      Giá khởi điểm:                           33.800 đồng/cổ phần

 

10.    Địa điểm tổ chức bán đấu giá:              Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

                                                            Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt – 233 Đồng Khởi – Quận 1 – TP.HCM

 

11.  Thời gian tổ chức đấu giá:           10h00 ngày 29/11/2018

 

12.  Điều kiện tham dự đấu giá:       Theo quy định tại Quy chế đấu giá đã ban hành.

 

13.  Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá:

 

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)– Phòng Lưu ký

Tầng 2, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  8h30 ngày 09/11/2018 đến 16h00 ngày 22/11/2018

Bỏ phiếu trực tiếp:

+ Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 26/11/2018 tại BVSC – Hội sở, hoặc

+ Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 28/11/2018 tại BVSC – Chi nhánh, hoặc

Từ 9h30 đến 10h00 ngày 29/11/2018 tại địa điểm đấu giá.

Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

 

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: T8h30 ngày 30/11/2018 đến 16h00 ngày 06/12/2018

 

15.  Thời gian trả cọc:                      Từ 8h30 ngày 30/11/2018 đến 16h00 ngày 03/12/2018       

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website:

bvsc.com.vn, stc.khanhhoa.gov.vn.

 

 

.

các thông tin tiện ích