Thông báo

Thứ Tư, 14/11/2018, 17:01 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG


Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Ban tổ chức trân trọng thông báo:

1.    Tổ chức chủ sở hữu:  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


2.    Địa chỉ:    Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa


3.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG


4.    Địa chỉ:  84 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


5.    Điện thoại: (84-258) 3523 863        Fax: (84-258) 3523 863


6.    Ngành nghề kinh doanh chính:    Thu gom rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan,...


7.    Vốn điều lệ:    60.000.000.000 đồng, tương ứng với 6.000.000 cổ phần


Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nắm giữ: 3.704.100cổ phiếu.


8.    Mệnh giá cổ phần                           10.000 đồng/cổ phần


9.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:     644.000 cổ phần


10.    Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông


11.    Giá khởi điểm:        11.700 đồng/cổ phần


12.    Địa điểm tổ chức bán đấu giá:        Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

   
         - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.


13.    Thời gian tổ chức đấu giá:  09h00 ngày 05/12/2018


14.    Điều kiện tham dự đấu giá:         Theo quy định tại Quy chếđấu giá.


15.    Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá: từ ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 27/11/2018 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Tp.HCM (233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM) và các đại lý đấu giá khác theo Quy chế đấu giá.


16.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018


17.    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:    Từngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018    


 

.

các thông tin tiện ích