Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo chào hàng cạnh tranh

Thứ Tư, 21/11/2018, 00:21 [GMT+7]

      

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng của tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Khánh Hòa.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Đấu thầu rộng rãi trong nước).

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 23/11/2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 03/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3814223; FAX: 0258.3816138.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 03/12/2018 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích