Thông báo tổ chức đấu thầu

Thứ Sáu, 21/12/2018, 23:33 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Cung cấp thực phẩm và hàng hóa cho bếp ăn từ thiện bệnh nhân nghèo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


Phương thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu chào trọn gói tất cả các mặt hàng do chủ đầu tư yêu cầu và có mức chào thấp nhất so với mức giá được phê duyệt.


Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.


Nguồn vốn: Ngân sách, tài trợ.


2- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mời tất cả các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.


3- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu liên hệ phòng Tài chính kế toán -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà (Số 19 Yersin, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang; Điện thoại 058. 3561739, 058.3817682; Fax: 058.3812344).


4- Nhà thầu được phát miễn phí 01 bộ hồ sơ tại địa chỉ nêu trên.


5- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ ngày 26/12/2018 đến trước 14 giờ 00 ngày 02/01/2019 (trong giờ hành chính).


6- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng Việt Nam đồng trị giá 6.200.000 đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà -Số 19 Yersin, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 02/01/2019 (là thời điểm đóng thầu).


7- Đóng thầu lúc 14 giờ 00 ngày 02/01/2019 (là thời điểm đóng thầu).       

                   
8- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 02/01/2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà (Số 19 Yersin, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).


9- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  

.

các thông tin tiện ích