Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Sáu, 15/02/2019, 00:38 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1.    Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa


2.    Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều trị từ trường toàn thân


-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;            - Giá gói thầu: 450.000.000 đồng


-    Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều trị từ trường toàn thân cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


3.    Tên dự án: Máy điều trị từ trường toàn thân


4.    Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu sự nghiệp (Quỹ phát triển sự nghiệp). Hình thức thanh toán trả chậm trong vòng 12 tháng.


5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


6.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ


7.    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 18/2/2019 đến trước 7 giờ 30 phút ngày 22/2/2019.


8.    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0258 3670 197


9.    Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)


10.    Bảo đảm dự thầu: 4.500.000 đồng, Bằng thư bảo lãnh hoặc bằng tiền mặt.


11.    Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30 phút ngày 22/2/2019


12.    Thời điểm mở thầu: 7 giờ 45 phút ngày 22/2/2019.


Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

.

các thông tin tiện ích