Thông báo mời chào hàng

Thứ Năm, 24/05/2018, 23:02 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu:Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (Nay là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa).


Địa chỉ:111 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Văn phòng giao dịch phía nam: 5 Tô Vĩnh Diện, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: (02) 58 3825 462 ; Fax: (02) 58 3561496.


1. Tên gói thầu: Trang bị máy phát điện dự phòng cho 03 hồ chứa nước (Hồ Suối Dầu, hồ Cam Ranh và hồ Suối Hành).


- Loại gói thầu:Mua sắm hàng hóa.


- Giá gói thầu: 720.000.000 VNĐ


- Nội dung chính của gói thầu: Trang bị máy phát điện cho 3 hồ chứa (gồm cả lắp đặt, thí nghiệm và các phụ kiện đi kèm, các chi phí khác chuyển giao, hướng dẫn vận hành, bảo trì... ). Nội dung này trong hồ sơ báo giá.


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.


2. Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định.


3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.


4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.


5. Thời gian phát hành báo giá: từ 15 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến trước 15 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2018.


6. Địa điểm phát hành báo giá: 5 Tô Vĩnh Diện, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


7. Giá bán 01 bộ hồ sơ báo giá: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng).


8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).


9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2018.


10. Thời điểm mở thầu:  15 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2018.

 

.

các thông tin tiện ích