Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Hai, 21/05/2018, 23:21 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1.    Tên gói thầu: Khai thác dịch vụ bãi xe Taxi trong Bệnh viện cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.


2.    Mặt bằng đấu giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin – Lộc Thọ - Nha Trang.


3.    Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực kinh nghiệm.


4.    Mức giá khởi điểm: 29.300.000 đồng/01 tháng (Hai mươi chín triệu ba trăm ngàn đồng).


5.    Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến trước 14 giờ ngày 30/5/2018.


6.    Thời gian tổ chức mở thầu: 14 giờ ngày 30/5/2018


7.    Địa điểm mở thầu: Phòng khách – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


8.    Quy định đấu giá:


-    Người tham gia dự đấu giá phải hoàn tất các thủ tục sau:


-    Nộp đầy đủ hồ sơ (Theo quy định tại mục V – Chỉ dẫn nhà thầu – Hồ sơ mời thầu)


-    Nộp phí tham dự thầu tại Phòng Tài chính Kế toán (không hoàn lại): 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng)


-    Nộp tiền bảo đảm dự thầu tại Phòng Tài chính Kế toán: 14.000.0000 đồng (Mười bốn triệu đồng).


9.    Thời gian mua, nộp hồ sơ và đóng tiền bảo đảm dự thầu: Từ ngày ra thông báo đến trước 14 giờ ngày 30/5/2018.


Đề nghị các cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá mua hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện vào giờ hành chính trong thời gian nêu trên. 

.

các thông tin tiện ích