10:03, 08/03/2023

Tin buồn của gia đình ông NGUYỄN VĂN HỰU

Tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là: ông NGUYỄN VĂN HỰU; sinh năm: 1932 (Nhâm Thân); nguyên quán: huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là: ông NGUYỄN VĂN HỰU; sinh năm: 1932 (Nhâm Thân); nguyên quán: huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.


Sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần vào lúc 23 giờ 00 ngày 7-3-2023 (nhằm ngày 16-2 năm Quý Mão); hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu được quàn tại tư gia: 160 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, TP. Nha Trang.


Lễ tang được tổ chức tại tư gia.


Lễ nhập liệm: 11 giờ 30 ngày 8-3-2023 (ngày 17-2 năm Quý Mão).


Lễ viếng: 13 giờ 00 ngày 8-3-2023 (ngày 17-2 năm Quý Mão).


Lễ di quan: 16 giờ 30 ngày 10-3-2023 (ngày 19-2 năm Quý Mão).


An táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Thái - TP. Nha Trang.


TANG GIA KÍNH BÁO