10:02, 28/02/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Tấn (Đức Hùng Lâm)

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Lộc Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Nguyễn Tấn (Đức Hùng Lâm), đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Sinh năm: 1927.


Quê quán: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Tham gia cách mạng: Tháng 3 năm 1947.


Ngày vào Đảng: Ngày 02/9/1949.


Trú tại: 123 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Nhì, Ba.


- Huân chương Chiến công hạng Ba.


- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Đồng chí Nguyễn Tấn (Đức Hùng Lâm) đã từ trần vào hồi: 17 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2023.


Hưởng thọ: 97 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại nhà riêng: 123 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 8 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2023.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 9 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2023.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2023.


Lễ di quan lúc: 15 giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2023.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG