12:02, 24/02/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Mai Xuân Bản

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Mai Xuân Bản, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.


Tham gia cách mạng: Tháng 11 năm 1948.


Ngày vào Đảng: Ngày 05 tháng 01 năm 1950.


Trú tại: Lô 5, đường số 6A, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Mai Xuân Bản đã từ trần vào hồi: 09 giờ 49 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2023.


Hưởng thọ: 94 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: Lô 5, đường số 6A, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 16 giờ, ngày 22 tháng 02 năm 2023.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 17 giờ, ngày 22 tháng 02 năm 2023.


Lễ truy điệu lúc: 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2023.


Lễ di quan lúc: 11 giờ, ngày 25 tháng 02 năm 2023.


An táng tại Nghĩa trang Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG