10:12, 20/12/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Trần Đình Tụng

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Ninh Đa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 

TIN BUỒN
 
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Ninh Đa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 
Đồng chí Trần Đình Tụng, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Năm sinh: 1923.
Quê quán: Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Tham gia cách mạng: Tháng 9 năm 1945.
Ngày vào Đảng: Ngày 02 tháng 3 năm 1948.
Trú tại: TDP Phú Diêm, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:
- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.
- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.
 
Đồng chí Trần Đình Tụng đã từ trần vào hồi: 06 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2022. Hưởng thọ: 100 tuổi. 
Linh cữu đồng chí được quàn tại: TDP Phú Diêm, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Lễ nhập quan lúc: 18 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2022.
Lễ viếng bắt đầu lúc: 18 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2022.
Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2022.
Lễ di quan lúc: 15 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2022.
An táng tại nghĩa trang Bồ Đề, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.
 
 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG