09:12, 19/12/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO
 

1. Kể từ ngày 07/12/2022, Công ty TNHH Môi trường - Xây dựng Nha Trang Xanh; Mã số thuế:
4201153518; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
2. Kể từ ngày 09/12/2022, Công ty Cổ phần Trimet - Nha Trang; Mã số thuế: 4201572491; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: khu 1 Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
3. Kể từ ngày 09/12/2022, Công ty TNHH Truyền thông Bạch Kim M.V.P - Chi nhánh Nha Trang; Mã số thuế: 0105449723-002; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: tầng 3, Trung tâm thương mại Nha Trang Center, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
4. Kể từ ngày 13/12/2022, Công ty TNHH Xây Dựng Đông Thuận An; Mã số thuế: 4201702951; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46/16 Tân An, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
5. Kể từ ngày 09/12/2022, Công ty TNHH Hoàng Gia Diên Khánh; Mã số thuế: 4201711402; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 43 Tỉnh lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
6. Kể từ ngày 14/12/2022, Công ty TNHH Thương Mại Quốc Di; Mã số thuế: 4201280611; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4 Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
7. Kể từ ngày 14/12/2022, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát Triển NBB; Mã số thuế: 4201439838; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.