02:12, 19/12/2022

Thông báo về việc kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn450 tại ngã ba Tỉnh lộ 3 - Phong Châu

Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn 450 tại ngã ba Tỉnh lộ 3 – Phong Châu, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực

THÔNG BÁO
 
     Về việc kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn450
 
        tại ngã ba Tỉnh lộ 3- Phong Châu
 
                 
Kính gửi: Quý Khách hàng
 
                    
Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn 450 tại ngã ba Tỉnh lộ 3 – Phong Châu, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau:
 
 
Thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái;
Khu đô thị Ven sông Tắc, xã Vĩnh Thái.
 
 
Thời gian: từ 08h00 – 14h00 thứ Tư (ngày 21/12/2022);
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực trên và các khu vực lân cận. Kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.