Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Diễm

Thứ Năm, 11/08/2022, 22:04 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnh”,


Ngành: Công nghệ chế biến thủy sản


Mã số: 9540105,


Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kiều Diễm


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2022,


Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự.

 

.

các thông tin tiện ích