10:08, 11/08/2022

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Diễm

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnh", ...

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnh”,


Ngành: Công nghệ chế biến thủy sản


Mã số: 9540105,


Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kiều Diễm


Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2022,


Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự.